Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

Ενας αφιερωματικός τόμος για την Θεοτόκο


Οι συγγραφείς του βιβλιου -Η ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ-(που είναι αφιερωματικός τόμος στην Παναγία 392 σελίδων),προσφέρουν περιορισμένο αριθμό αντιτύπων,του βιβλίου ως εξής.

Από ένα(1) έως πέντε (5) αντίτυπα στην τιμή των 25 ευρώ το ένα.

Β.Από έξι (6) αντίτυπα και πάνω στην τιμή των 20 ευρώ το αντίτυπο.

(Στα βιβλιοπωλεία το βιβλίο διατίθενται στην τιμή των 40 ευρώ)

Τα έσοδα απο το βιβλίο θα διατεθούν στο Ορθόδοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο στην Ινδονησία,στην περιοχη MEDAN.

(υπεύθυνος π.Χρυσόστομος ΜANALU)


Οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν το βιβλίο αυτό ας στείλουν τα στοιχεία τους (όνομα-διεύθυνση) στο e-mail .

athanasiou.art@tellas.gr


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

H YΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11

«Θεοτόκε" οικείωσις προς Θεόν της δευτέρας παλιγγενεσίας»

(πρώην Μητροπολίτου Ερζεγοβίνης ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΓΙΕΦΤΙΤΣ)ΜΕΡΟΣ Α'

Πηγές αναφοράς για την Θεοτόκο 17

Α'. Η Θεοτόκος στα Ευαγγέλια 17

Β'. Η Θεοτόκος στην Αποκάλυψη 26

Γ'. Η Θεοτόκος στα απόκρυφα ευαγγέλια 28

Α'. Η Θεοτόκος στην Παλαιά Διαθήκη 29

Η ζωή της πρώτης Αγίας, της Παναγίας, της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας 33

Α'. Οι γονείς της Θεοτόκου - Η Γέννηση Της 34

Β'. Τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Ναό 37

Γ'. Ο μνήστωρ Ιωσήφ και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 39

Δ'. Η Μαριάμ επισκέπτεται την Ελισάβετ 44

Ε'. Το ταξίδι στη Βηθλεέμ καιη Γέννηση του Χριστού 46

ΣΤ'. Η Περιτομή και η Υπαπαντή του Χριστού 48

Ζ'. Η φυγή στην Αίγυπτο 49

Η'. Ο Ιησούς δωδεκάχρονος στα Ιεροσόλυμα 49

Θ'. Στον Γάμο της Κανά 50

/I. Σταυρός και Ανάσταση 50

ΙΑ'. Η Παναγία κοντά στους Αποστόλους κατά την Πεντηκοστή 51

IB'. Η Θεομήτωρ στο Αγιον Όρος 52

ΙΓ'. Η Μετάσταση της Θεοτόκου 54

ΙΔ'. Η ηλικία της Θεοτόκου 57

ΙΕ.Η Θεοτόκος και ο Αναστημένος Χριστός 58

Η Γενεαλογία της Παναγίας 59

«Θεοτόκε" ανασώσασα το προγονικόν ήττημα» (Επισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ) 62

«Περί του σεβασμού των πιστών προς την Υπεραγίαν Δεσποιναν Θεοτόκον

και Αειπάρθενον Μαρίαν και περί των αγίων αυτής εικόνων και περί των ιερών ναών των τιμωμένων επ' ονόματι αυτής» (Αγίου Νεκταρίου) 65

ΜΕΡΟΣ Β'

Η Θεοτόκος Μητέρα Θεού και ανθρώπων 73

«Στην Αγία Μαρία την Θεοτόκο» (αγ. Ησυχίου Ιεροσολύμων) 78

Εγκωμιαστικοί Λόγοι Πατέρων της Εκκλησίας στην Υπεραγία Θεοτόκο 84

Ερμηνείες του ονόματος Μαρία η Μαριάμ 95

Η Θεοτόκος τύπος και εικόνα της Εκκλησίας 102

Το θεομητορικό κάλλος 104

Περί του χαρακτήρος της Θεοτόκου 104

Παραδειγματίζει με την σιωπή 107

Η ταπεινοφροσύνη της Παναγίας 110

Αγνότητα-Υπομονή Παναγίας 111

«Εγκώμιον εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον»

(αγ. Επιφανίου Επισκ. Κωνσταντίας Κύπρου) 113

Ο Ακάθιστος Ύμνος 124

Σύντομο Ιστορικό 125

Η θέση του Ακάθιστου Ύμνου στη Λειτουργική πράξη 126

Ποιητές του Ύμνου - Χρονολογία σύνθεσης 127

Χαρακτηριστικά του Ύμνου 128

Δομή της Ακολουθίας του Ακάθιστου 129

Περιεχόμενο του Ύμνου 130

Βιβλικές προτυπώσεις και χαρακτηρισμοί της Θεοτόκου στον Ακάθιστο Ύμνο 130

Η Σκηνή του Μαρτυρίου-Συμβολισμοί 146

Η Θεοτόκος στη ζωή της Ρωμιοσύνης 148

Βυζαντινοί προσκυνηματικοί Ναοί στην Κων/πολη 149

Η Θεοτόκος ως Υπέρμαχος Στρατηγός 154ΜΕΡΟΣ Γ

Συνοπτική Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Θεοτόκο 171

Α'. Ο όρος «Θεοτόκος» 171

Β. Η Αειπαρθενία 173

Γ'. Αγιότητα και αναμαρτησία της Θεοτόκου 175

Δ'. Η Θεοτόκος ως ιλασμός και σωτηρία των ανθρώπων 177

Ε'. Η μεσιτεία της Θεοτόκου 177

ΣΤ'. Η Μετάσταση της Θεοτόκου 178

«Ασπιλη σύλληψη» της Θεοτόκου και Ορθόδοξη Εκκλησία 181

«Θεοτόκε, τόπος Κυρίου, η θεοστιβής γαία»

(π. Γ. Φλωρόφσκυ) 184

Η Θεοτόκος και το προπατορικό αμάρτημα 185

Η Θεοτόκος Παρθένος και Μητέρα (Νικόδημου Αγιορείτου) 188ΜΕΡΟΣ Δ'

Η αγιογραφία της Παναγίας και η θέση της στον Ιερό Ναό 193

Εικονογραφικοί τύποι της Θεοτόκου 195

«Θεομητορικές απεικονίσεις στη Ρώμη δύο αιώνες πριν την Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσσου» (Κ. Χαραλαμπίδη ομοτ. Καθηγ. Α.Π.Θ.) 197

Οι κυριώτεροι εικονογραφικοί τύποι της Θεοτόκου 200

Η Βρεφοκρατούσα 201

Η Οδηγήτρια 202

Η Γλυκοφιλούσα 203

Η Ελεούσα 204

Η Παναγία του Βλαδίμιρ 204

Η Αμόλυντος 205

Η Γαλακτοτροφούσα 206

Η Μεσίτρια 206

Η Αγιοσορίτισσα 209

Η Βλαχερνίτισσα 210

Η Ζωοδόχος Πηγή 210

Η Παναγία του Χάρου 211

Η Βασίλισσα 212

Η Ρίζα του Ιεσσαί 223

Ρόδον το Αμάραντον 214

Η Πλατυτέρα των Ουρανών 214

Παναγία η Κυοφορούσα 214

Η Παναγία της Βάτου 215

Παναγία η Αιματοδακρύουσα 215ΜΕΡΟΣ Ε'

Θεομητορικές Εορτές (Μέρος Α') 219

Οι εορτές της Θεοτόκου στον ενιαυτό 220

Πως καθιερώθηκαν οι Θεομητορικές εορτές 222

«Ευλάβεια εις την Θεοτόκον» (αγ. Κοσμά Αιτωλού) 232

Γενέθλιον της Θεοτόκου 234

Από το Συναξάριο της εορτής 235

Περιγραφή της εικόνας 236

Θεολογικά μηνύματα από την εορτή 237

«Εις την υπερένδοξον γέννησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου» (αγ. Νικολάου Καβάσιλα) 239

Η Αγία Σκέπη 256

Από το Συναξάριο της εορτής 257

Τα Εισόδια της Θεοτόκου 259

Από το Συναξάριο της εορτής 260

Ερμηνεία της εικόνας των Εισοδίων της Θεοτόκου 260

«Περί των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου»

(αγ. Γρηγορίου του Παλαμά) 263

Η Σύλληψη της Αγίας 'ννης 268

Ιστορικά στοιχεία 269

Η Σύναξις της Θεοτόκου 270

Από το Συναξάριο της εορτής 271

«Ο Λόγος σαρξ εγένετο»

(Οσ. Συμεών Νέου Θεολόγου) 272

Η εορτή της Υπαπαντής 281

«Η Μάνα, και οι μάνες του κόσμου» 284

Ευαγγελισμός 286

Τι σημαίνει Ευαγγελισμός; 287

Από το Συναξάρι της εορτής 288

Ερμηνεία του χαρακτηρισμού «Κεχαριτωμένη» 288

Η ερμηνεία της εικόνας του Ευαγγελισμού 290

«Προσωπική μέθεξη του Ευαγγελισμού»

(Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου) 292

«Οι πηλινόγλωσσοι υμνήσωμεν την κεχαριτωμένην» (αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού) 294

«Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Αειπαρθένου Μαρίας» (αγ. Νικολάου Καβάσιλα) 296

Η Ζωοδόχος Πηγή 311

Ιστορικό της εορτής 312

θεολογικά μηνύματα από την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής 314

Η ιστορική παράδοση περί της Τίμιας Ζώνης και της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου 317

Η ενδυμασία στην εποχή του Χριστού 318

Aλλα ιστορικά στοιχεία
για την Εσθήτα και την Ζώνη 319

Η Τίμια Ζώνη στο 'γιον Όρος 323

Μερικά θαύματα της Αγίας Ζώνης 324

Η Κατάθεσις της Τίμιας Εσθήτος της Θεοτόκου 327

Μηνύματα από την εορτή της Κατάθεσης

της Εσθήτος της Θεοτόκου 328

Η Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου 330

Από το Συναξάριο της εορτής 332

Οι τελευταίες στιγμές της Παναγίας (Ιωάννου Γεωμέτρου, Ι' αιώνας) 332

Περιγραφή της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 339

Θεολογικά μηνύματα από την εικόνα της Κοιμήσεως 339

«Περί της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου» (αγ. Γρηγορίου του Παλαμά) 341

«Θεοτόκε" απαρχή αληθώς των τιμιωτάτων» (Φιλόθεου Κόκκινου) 344

«Εγκώμιον εις την Κοίμησιν της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου» (Θεοδώρου Στουδίτου) 346

«Λόγος εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου» (αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού) 354

Ιστορικά στοιχεία για τον Τάφο της Παναγίας 355

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ